1/3 >>

Hospice Részleg / Beszámoló a részleg munkájáról / 2005

Beszámoló a Hospice részleg 2005. munkájáról

2005-ben 165 kérvény érkezett elbírálás céljából a Hospice Bizottsághoz, ebből ebben az évben is a legtöbb (47 eset) a beteg otthonából.
15 beteg kérvényezte felvételét a László Kórház gyógyító osztályairól (9 fő belgyógyászati osztályokról, 4 fő onkológiáról, 2 fő sebészetről).

Leggyakrabban kérvényt küldő intézmények:

  1. a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházból összesen 20,
  2. az Országos Korányi Tbc. és Pulmonológiai Intézetből 10 beteg.
  3. Kiemelhetőek még együttesen a Semmelweis Egyetem Klinikái, valamint az Országos Onkológiai Intézet is.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kórházunkból beadott betegfelvételi kérelmek száma évről évre csökken.
Célunk, hogy felkutassuk az ezen adatok mögött húzódó okokat, és módot adjunk több László Kórházi beteg Hospice ellátására. Ehhez szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni elsősorban azokkal az aktív osztályokkal, ahol nagy számban fordulnak meg daganatos betegek (haematológia, onkológia, sebészet). Ez orvosok és nővérek közös feladata.

Kérvények számának alakulása 2000 - 2006 között

Év
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
Otthonról
63
59
82
83
66
47
Más intézményből
63
96
108
87
96
103
László Kórházból
21
22
23
23
20
15
Összesen
147
177
213
193
182
165
Elfogadott
132
163
189
169
159
157


A benyújtott felvételi kérelmekből 157 kérvényt fogadott el a bizottság. Ez a szám az előző évhez képest kettővel csökkent.
Elutasításra négy felvételi kérelem került, mert a betegek felvételi állapota nem felelt meg a Hospice ellátás kritériumainak (akut vérzéses állapot, eszméletlenség).
2005-ben 4 beteg halt meg a beérkezett kérvény elbírálása előtt.
Sajnos a tavalyi évben sem volt lehetőség minden elfogadott kérvénnyel rendelkező beteg felvételére. A várakozási idő -főleg az év második felében megrövidült- mégis 52 beteg exitált elbírálás után.
Három beteg a felvétel előtt más krónikus ellátási formát talált.

Az elmúlt két év legfontosabb betegforgalmi adatai:

 
2004. év
2005. év
Összes kiírt beteg:
89 fő
98 fő
Teljesített ápolási nap:
2969
2786
Ágykihasználtság:
81,1 %
76,3 %
Ápolás átlagos tartama:
33,4 nap/fő
31,3 nap/fő
Halálozási arány:
84,3 %
87,6 %


2005-ben 8 fő gondozása húzódott át az előző évről, és 90 új beteg került felvételre, így összesen 98 beteget ápoltunk. Ebből 78 beteg meghalt, 11 fő otthonába, vagy más intézménybe távozott. 2006-ra 8 fő gondozása húzódott át. Ugyanannyi beteget láttunk el tehát 2005-ben is, mint 2004-ben. Az ápolás átlagos időtartama azonban tovább csökkent, 34, 3 napról 31, 3 napra. Az elmúlt években az ágykihasználtság is csökkent.

Az ápolás átlagos tartamának alakulása:

Ápolás - Hospice részleg


Ágykihasználtság alakulása:

Ágykihasználtság - Hospice részleg


Az ágykihasználtság is csökkent. Sajnos volt olyan időszak, amikor nem volt lehetőség a részleg feltöltésére, mert a várakozó betegek elhunytak, és újabb kérvények nem érkeztek.

Az ápolási feladatok ellátásához rendelkezésre álló személyi feltételek:

Év Engedélyezett létszám Betöltött létszám Üres állás Tartósan távol van Tényleges létszám
2004
15
17
+2
3,5
13,5
2005
15
16,5
+1,5
4,5
12


Az ápolási feladatok ellátására 15 álláshely állt rendelkezésre, de a ténylegesen jelenlévők száma 12 fő volt. 2005-ben új munkatársunk nem érkezett. 2 fő kilépett, ebből egy érintette az aktív állományt, egy pedig tartósan távol volt.

 

1/3 >>


Szent László Kórház
Hospice Alapítvány

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
Telefon: 06-30- 691-5251

laszlo.hospice@laszlokorhaz.hu

Bankszámla számunk:

10103173-47151900-01000008

Adószámunk: 18245873-1-43
Egyesített Szent István és
Szent László Kórház - Rendelőintézet

Hospice Részleg
8. pavilon

1097 Budapest, Albert Flórián 5-7.

Telefon: (+36-1) 455-8169
hospice@laszlokorhaz.hu

Főnővér: Aranyné Baksai Krisztina

(+36) 30-691-5257